U gebruikt een verouderde internetbrowser.
We raden u aan om de meest recente internetbrowser te installeren voor de beste weergave van deze website.
Een internetbrowser die up to date is, staat ook garant voor veilig surfen.

Fiscus mag niet raken aan aftrek tweede verblijf in vennootschap

dinsdag 24 mei 2022

Wie een appartement aan zee heeft, mag die kosten aftrekken van de vennootschapsbelasting. Via een nieuw arrest stelt het Gentse hof van beroep dat de kosten die bedrijfsleiders in hun vennootschap inbrengen voor hun tweede verblijf niet in verhouding moeten staan tot het belaste fiscaal voordeel. De fiscus – die al enkele jaren bezwaren maakt tegen deze praktijk- lijdt daarmee een nieuwe juridische nederlaag.

Bezoldigingstheorie

De Belgische fiscus probeert al enkele jaren om komaf te maken met de toepassing van de zogenaamde bezoldigingstheorie, waarbij een (management)vennootschap kosteloos vastgoed ter beschikking stelt van haar bedrijfsleider en de kosten van dat onroerend goed fiscaal in rekening brengt (aftrek als beroepskosten). Die constructie is fiscaal interessant voor de vennootschap – want die betaalt minder belastingen – en eveneens voor de bedrijfsleider, want die moet in zijn belastingaangifte alleen een (beperkt) forfait aangeven als ‘voordeel van alle aard’, zoals dat bijvoorbeeld ook met bedrijfswagens het geval is.

Volgens de fiscus zijn die belastingaftrekken onrechtmatig, met als argument dat er een disproportionaliteit bestaat tussen het (beperkte) belastbare voordeel van alle aard en de kosten die de vennootschap fiscaal kan aftrekken. ‘Het stoort de fiscale administratie dat de vennootschap haar belastbare grondslag in de vennootschapsbelasting kan verkleinen door een mooi voordeel te verstrekken aan de bedrijfsleider’, zegt fiscaal advocaat Thierry Lauwers daarover.

Lauwers herinnert eraan dat er bij de bezoldigingstheorie slechts één voorwaarde geldt: de bedrijfsleider moet ‘werkelijke prestaties’ leveren voor de vennootschap waarvan hij het vastgoed kosteloos mag gebruiken.

Nieuw arrest

Andere voorwaarden, bijvoorbeeld over de locatie of de kostprijs van het vastgoed, mag de belastingdienst niet opleggen. Dus ook niet als het om het privé­gebruik gaat van een appartement van 500.000 euro op de zeedijk van Knokke.
Deze zienswijze werd in 2019 trouwens door het Hof van Cassatie bevestigd. Lauwers zegt dat de fiscus recent opnieuw een juridische nederlaag heeft geleden. In een nieuw arrest, verkregen door het kantoor Lauwers Fiscale ­Advocaten, maakt het Gentse hof van beroep ‘brandhout van de bezwaren van de fiscale administratie’, meldt Lauwers.

’Volgens het hof kunnen er geen extra voorwaarden gekoppeld worden aan de toepassing van de bezoldigingstheorie zodra vastgesteld is dat een bedrijfsleider werkelijke prestaties heeft geleverd ten bate van een vennootschap en de vennootschap de bedrijfsleider hiervoor wenst te vergoeden door de toekenning van een voordeel van alle aard. Dat de forfaitaire aftrek van het voordeel van alle aard niet in verhouding staat met de omvang van de kosten die de vennootschap draagt, doet volgens het hof niet ter zake, aangezien de wet hierover geen enkele voorwaarde stelt’, aldus Thierry Lauwers.

Bron: (De Standaard, De Tijd & CIB)